Αντιαλλεργική προστασία

στρωμάτων & ινών

Αποτελεσματική αντιαλλεργική
προστασία
Μάθετε περισσότερα
Anti-allergic protection
for mattresses and fibers
Effective anti-allergic protection Learn more

Why Allerg-STOP

Allerg-STOP Repellent is addressed to those who want to maintain the hygiene of their mattress because although we use it daily it is not washable. However, it is especially necessary for people with allergies, respiratory problems, rhinitis, psoriasis, bronchial asthma, acareodermatitis, parasitic dermatitis, atopic eczema in children, pruritus ani, conjunctivitis, etc.

Allerg-STOP Repellent is a product that can be applied to the crib, the stroller and the plush doll of a newborn,  and up to the mattress of the bedridden elderly as it is suitable for all fibrous surfaces.

It is an approved and certified product with an international PULIRE award in the quality of life category as well as dermatologically tested by Original Dermatest rated with excellent.

Very effective for people who use shared mattresses in locations such as: hotels, rooms to let, dormitories, camps, hospitals, ship cabins, kindergartens, caravans, etc.

Allerg-STOP Effect

Allerg-STOP is the only repellent biocidal product that neutralizes allergenic loads from feces and dead carcasses of mites, animal hair, plant pollen and mold spores, by doing proteolysis on the proteins composing the allergens, imitating nature, that is, like our stomachs does to food, as the pure geraniol Allerg-STOP contains breaks down the structure of allergens rendering them inactive to our immune system. Geraniol is active for a very long time (up to six months) due to the high boiling point of geraniol (230ο). This mechanism is a global patent of Allerg-STOP and has won the 1st place PULIRE innovation award, in the category Cleaning-Quality of Life.

 

Anti-Allergic Protection Has A Name

Microsplitter

The microsplitter technology in concert with the plant derived geraniol’s effect neutralizes all airborne allergens.

Long Duration

Effect that lasts for 4 - 6 months

N_AllergStop250

Insect Repulsion

It effectively repels mites, bed bugs and fleas.

100% Biodegradable

Allerg-STOP has no environmental impact so it does not bear any danger signs pertaining to marine organisms, flora or fauna.

Effective Repulsion That Lasts

Allerg-STOP Repellent is a unique product that is also used to combat bed bugs, fleas, moths as geraniol also acts as an insect repellent when applied on pillows, cots, plush toys, carpets, rugs, sofas as well as all fibrous and textile surfaces.

Easy and Simple Application

Spray with Allerg-STOP Repellent from a distance of 20-30 cm directly on mattresses, pillows, plush toys, carpets, rugs, furniture upholstery, air conditioning filters, car upholstery and on all fibrous surfaces in a well-ventilated area. For the best possible result, make sure that each subsequent spray covers part of the previous one. Apply on all sides of the mattress, pillows and generally all fabric surfaces and let them dry for 2-3 hours with open windows before using them.

History of Allergies

The History

The term “allergy” first appears in the medical journal Münchener Medizinische Wochenschrift, on July 24, 1906, as “specially modified reactivity of the organism”, in the article by the Viennese pediatrician Baron Clemens von Pirke. It comes from the Greek words άλλο (different) and έργο (activity). The terms “allergy” and “anaphylaxis” were coined after the emergence of a strange disease that affected up to fifty percent of children vaccinated against diphtheria in the late 19th century, and the disease was called “serum sickness.” . Clemens von Pirke was the first to realize that sometimes the human body reacts to harmless substances, such as dust, pollen or certain foods, in an unusual way, which it perceives as enemies and therefore produces antibodies against them.

 

The Mechanism of Allergies

Allergy is not the disease itself: it is a mechanism that leads to morbid conditions. In particular, allergy is a type I hypersensitivity reaction, in which the main protagonists are specific blood cells (basophils and mast cells) and a specific type of antibody (immunoglobulin E). Allergens enter the body through respiration, through skin contact, through food or injections. When the body comes in contact with a foreign substance, which acts as an allergen, its immune system activates the defense mechanisms of chemical and cellular immunity, in order to neutralize the antigen. Thus, in very simple words, the first time the body encounters the allergen, the factor immunoglobulin E will be sensitized, which will end up in specific receptors on the basophils and mast cells. The second (third, etc.) time the body encounters the same allergen, then immunoglobulin E will recognize the allergen and join it, resulting in the activation of basophils and mast cells. Activated basophils and mast cells will then release various stored substances (eg histamine), which in turn will cause a rapid inflammatory reaction, which will lead to conditions such as anaphylaxis, urticaria, angioedema, allergic rhinoplasty, Allergic asthma, oronosis, allergic vasculitis, hypersensitivity pneumonitis, atopic dermatitis (eczema), contact dermatitis and granulomatous reactions. Allergies can occur in any organ. But more common in the skin and mucous membranes, as they represent the barrier between the body and the environment.

 

The Impact

Allergic conditions affect the lives of more than one billion people worldwide. With their increase, over the last sixty years, their effects are expected to affect up to four billion people by 2050. Due to the extremely large number of the afflicted, the general population is facing huge direct and indirect costs, with major effects on the macroeconomy, related to health care, productivity losses, patient absences from work, and quality of life.

 

Basic Allergens

The most common causes of allergies from the environment come from our contact with the following four basic airborne allergens.

 

Dust mites – Dermatophagoïdes pteronyssinus

It is the most common source of indoor allergens, whose feces and dead bodies have a very high content of four basic allergens, which all cause the production of antibodies related especially to asthma. These are found in household dust, mattresses, blankets, furniture, carpets and curtains. The dust mites are nourished by discarded skin epithelium and grow well in humid and hot environments.

 

Pet Hair

The main allergens are proteins secreted by glands in the skin of animals and discarded with the epithelium, as well as proteins in saliva, which stick to their hair when animals lick themselves.

 

Pollen

Plant pollen allergies are due to two main allergens, which are associated with the symptoms of allergic rhinitis.

 

Mold Spores

Fungal allergies, especially from mold spores that grow in areas with high temperature, humidity and low sun exposure, have a particular effect on the lower respiratory tract and are associated with the symptoms of pneumonitis.

 

Allerg-STOP History

Allerg-STOP is an innovative product, created to neutralize allergens from residential and public areas as, in recent years, due to astyphilia and air pollution, new conditions have been created that have contributed to the excessive increase in allergens as well as an outbreak of allergies. It was originally made with active papaya enzymes, which are similar to stomach digestive fluids, that break down allergens as the stomach does to food. Despite its excellent effect, it had the disadvantage of a short duration of effect after its application and, in places with constant allergen load, it had to be applied at regular intervals. We developed the product with the aim of adding a longer duration of effect and a wider field of use. We created a new product with geraniol for active substance and patented microsplitter technology.

 

Allerg-STOP Effect

Allerg-STOP is the only repellent biocidal product that neutralizes allergenic loads from feces and dead carcasses of mites, animal hair, pollen from plants and mold spores, by doing proteolysis on the proteins composing the allergens, imitating nature, that is, like our stomachs does to food, as the pure geraniol Allerg-STOP contains breaks down the structure of allergens rendering them inactive to our immune system. Geraniol is active for a very long time (up to six months) due to the high boiling point of geraniol (230ο). This mechanism is a global patent of Allerg-STOP and has won the 1st place PULIRE innovation award, in the category Cleaning-Quality of Life.

In addition, it effectively repels bed bugs and fleas and controls mite colonies due to the repellent property of geraniol itself.

 

Allerg-STOP Ingredients

Allerg-STOP contains only active geraniol, in its purest form, without admixture with citronella or other excipients, and does not contain insecticide or any other active substance.

 

Allerg-STOP Applications

We apply Allerg-STOP in places and objects where we have a high concentration of allergens. The object with the greatest load is the mattress where we sleep because, due to exfoliation (a normal process of our body), it is burdened with 2kg to 3kg of discarded skin epithelium, the main food of mites, resulting in the mites creating overcrowding colonies and becoming a major source of allergens. Other items with significant load are furniture, carpets, curtains, baby strollers, pillows, air conditioning filters, plush toys, etc.

Product information

Name Name

Allerg-Stop Repellent

Composition Composition

Geraniol

Packaging Packaging

Bottle with trigger spray

Certification Certification

Ministry of Rural Development & Food International

International distinctionInternational distinction

1st Place Pulire 2008 Award

Colour Colour

Clear

Smell Smell

Geraniol

Package sizes Package sizes

500ml Family sized

250ml 2 Mattresses

100ml Travel size

Safety phrases Safety phrases

Use biocides in a safe way, always read the label and instructions for use

Allerg-Stop Repellent

Αντιαλλεργική προστασία

στρωμάτων & ινών

Αποτελεσματική αντιαλλεργική
προστασία
Μάθετε περισσότερα
Anti-allergic protection
for mattresses and fibers
Effective anti-allergic protection Learn more

Σπρέι καθαρισμού στρωμάτων

Το Allerg-STOP Repellent απευθύνεται σε όσους θέλουν να διατηρήσουν την υγιεινή του στρώματος τους διότι αν και το χρησιμοποιούμε καθημερινά δεν πλένεται. Ιδιαίτερα αναγκαίο όμως είναι σε άτομα με αλλεργίες, αναπνευστικά προβλήματα, ρινίτιδα, ψωρίαση, βρογχικό άσθμα, ακαρεοδερματίτιδες, παρασιτική κνήφη, ατοπικό έκζεμα παιδιών, κνύζα ηλικιωμένων, επιπεφυκίτιδα κ.α. .

Το Allerg-STOP Repellent είναι προϊόν που εφαρμόζετε από την βρεφική κούνια, το καροτσάκι και το λούτρινο  κουκλάκι του νεογέννητου, έως το στρώμα του κατάκοιτου υπερήλικα κατάλληλο  για όλες τις ινώδης επιφάνειες . Από άποψη υγιεινής και φροντίδας του στρώματος μπορούμε να το κατατάξουμε στον καθαρισμό και αντιαλλεργική προστασία .Είναι εγκεκριμένο και πιστοποιημένο προϊόν με διεθνές βραβείο PULIRE  στην κατηγορία ποιότητα ζωής και δερματολογικά ελεγμένο από την Original Dermatest βαθμολογημένο με άριστα.  

Πολύ αποτελεσματικό για άτομα που χρησιμοποιούν στρώματα κοινής χρήσης όπως:  ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κοιτώνες, φοιτητικές εστίες, κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, καμπίνες πλοίων, παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς, τροχόσπιτα κ.α.

Allerg-STOP Δράση

To Allerg-STOP είναι το μόνο απωθητικό βιοκτόνο που εξουδετερώνει τα αλλεργιογόνα φορτία και καθαρίζει το στρώμα από τα περιττώματα και τα νεκρά πτώματα ακάρεων, τις τρίχες των ζώων,  τη γύρη από τα φυτά και τα σπόρια μούχλας. Με τον τρόπο αυτό καθαρίζει το στρώμα μας από την καθημερινή επιβάρυνση που υφίσταται λόγο της απολέπισής μας αλλά και πολλούς εξωτερικούς παράγοντες . Η γερανιόλη είναι αλκοόλη δραστική για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (έως έξι μήνες) λόγω του υψηλού σημείου βρασμού της γερανιόλης (230ο). Ο μηχανισμός αυτός είναι παγκόσμια πατέντα του Allerg-STOP και έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο καινοτομίας  PULIRE, στην κατηγορία Καθαριότητα-Ποιότητα Ζωής. 

Allerg-Stop Repellent

Η Αντιαλλεργική Προστασία Έχει Όνομα

Microsplitter

Η Τεχνολογία microsplitter σε συνδυασμό με τη δράση της φυτικής γερανιόλης αδρανοποιεί όλα τα αεροαλλεργιογόνα

Μεγάλη Διάρκεια

Δράση που διαρκεί 4 - 6 μήνες.

N_AllergStop250

Εντομοαπώθηση

Απωθεί αποτελεσματικά ακάρεα, κοριούς και ψύλλους.

100% Βιοδιασπώμενο

Το Allerg-Stop δεν έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον για αυτό δεν φέρει σήματα κινδύνου όσον αφορά θαλάσσιους οργανισμούς, χλωρίδα, πανίδα.

Αποτελεσματική Απώθηση που Διαρκεί

Το Allerg-STOP Repellent είναι μοναδικό προϊόν και για την καταπολέμηση  κοριών, ψύλλων, σκόρων καθώς η γερανιόλη δρα και ως εντομοαπωθητικό στα μαξιλάρια, κούνιες, λούτρινα παιχνίδια, χαλιά, μοκέτες, σαλόνια και σε όλες τις ινώδεις και υφασμάτινες επιφάνειες.

Εύκολη και Απλή Εφαρμογή

Ψεκάστε με το Allerg-STOP Repellent από απόσταση 20- 30 εκατοστών απ’ευθείας επάνω σε στρώματα, μαξιλάρια, λούτρινα παιχνίδια, χαλιά, μοκέτες, ταπετσαρίες επίπλων, φίλτρα κλιματιστικών, ταπετσαρίες αυτοκινήτων και σε όλες τις ινώδεις επιφάνειες σε καλά αεριζόμενο χώρο. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα φροντίστε ο κάθε επόμενος ψεκασμός, να καλύπτει μέρος και από τον προηγούμενο. Εφαρμόστε σε όλες τις πλευρές του στρώματος, των μαξιλαριών και γενικά όλων των υφασμάτινων επιφανειών και αφήστε τα να στεγνώσουν για 2-3 ώρες με ανοιχτά παράθυρα πριν τα χρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή το στρώμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Η ιστορία των αλλεργίων

Η Ιστορία

Ο όρος «Αλλεργία» πρωτοαναφέρεται στο ιατρικό περιοδικό Münchener Medizinische Wochenschrift, στις 24 Ιουλίου 1906, ως «ειδικά τροποποιημένη αντιδραστικότητα του οργανισμού», στο άρθρο του βιεννέζου  παιδίατρου Baron Clemens von Pirke. Προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις άλλο (διαφορετικό) και έργο (δραστηριότητα). Οι όροι «αλλεργία» και «αναφυλαξία» επινοήθηκαν μετά από την εμφάνιση κάποιας παράξενης ασθένειας, η οποία επηρέασε έως και το πενήντα τοις εκατό των παιδιών που εμβολιάστηκαν κατά της διφθερίτιδας, στα τέλη του 19ου αιώνα, και η ασθένεια ονομάστηκε «ασθένεια του ορού». Ο Clemens von Pirke ήταν ο πρώτος που κατάλαβε ότι μερικές φορές το ανθρώπινο σώμα αντιδρά σε αβλαβείς ουσίες, όπως σκόνη, γύρη ή ορισμένα τρόφιμα, με ασυνήθιστο τρόπο, τις οποίες αντιλαμβάνεται ως εχθρούς και γι’ αυτό παράγει αντισώματα εναντίον τους.

Ο Μηχανισμός των  Αλλεργιών

Η αλλεργία δεν αποτελεί η ίδια νόσο: είναι ένας μηχανισμός που οδηγεί σε νοσηρές καταστάσεις. Ειδικότερα, η αλλεργία είναι αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου Ι, όπου κύριοι πρωταγωνιστές είναι ειδικά κύτταρα του αίματος (βασεόφιλα και μαστοκύτταρα) και ένας ειδικός τύπος αντισώματος (η ανοσοσφαιρίνη Ε). Τα αλλεργιογόνα φτάνουν στον οργανισμό μέσω της αναπνοής, με δερματική επαφή, μέσω της τροφής ή και των ενέσεων. Όταν ο οργανισμός έρθει σε επαφή με κάποια ξένη ουσία, που δρα ως αλλεργιογόνο, το ανοσοποιητικό του σύστημα βάζει σε λειτουργία τους αμυντικούς μηχανισμούς της χημικής και της κυτταρικής ανοσίας, με σκοπό την εξουδετέρωση του αντιγόνου. Έτσι, με πολύ απλά λόγια, την πρώτη φορά που ο οργανισμός θα συναντήσει το αλλεργιογόνο, θα ευαισθητοποιηθεί ο παράγοντας ανοσοσφαιρίνη Ε, η οποία και θα καταλήξει σε ειδικούς υποδοχείς πάνω στα βασεόφιλα και τα μαστοκύτταρα. Τη δεύτερη (τρίτη κλπ.) φορά που ο οργανισμός θα συναντήσει το ίδιο αλλεργιογόνο, τότε η ανοσοσφαιρίνη Ε θα αναγνωρίσει το αλλεργιογόνο και θα ενωθεί με αυτό, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των βασεόφιλων και των μαστοκυττάρων. Τότε τα ενεργοποιημένα βασεόφιλα και μαστοκύτταρα θα απελευθερώσουν διάφορες αποθηκευμένες ουσίες (π.χ. ισταμίνη), που με τη σειρά τους θα προκαλέσουν ταχεία φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία θα οδηγήσει σε καταστάσεις  όπως αναφυλαξία, κνίδωση, αγγειο-οίδημα, αλλεργική ρινο-επιπεφυκίτιδα, αλλεργικό άσθμα, ορονοσία, αλλεργική αγγειίτιδα, πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας, ατοπική δερματίτιδα (έκζεμα), δερματίτιδα εξ επαφής και κοκκιωματώδεις αντιδράσεις. Αλλεργίες μπορεί να εκδηλωθούν σε κάθε όργανο. Συνηθέστερα όμως  στο δέρμα και τις βλεννογόνους, καθώς αντιπροσωπεύουν τον φραγμό μεταξύ του οργανισμού και του περιβάλλοντος.

Οι Επιπτώσεις

Οι αλλεργικές παθήσεις επηρεάζουν τη ζωή περισσότερων του ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων παγκοσμίως. Με την αύξηση, κατά τη διάρκεια των τελευταίων εξήντα ετών, οι επιπτώσεις τους αναμένεται να επηρεάσουν έως και τέσσερα δισεκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το 2050. Λόγω του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού των πασχόντων, ο γενικός πληθυσμός αντιμετωπίζει τεράστιο άμεσο και έμμεσο κόστος, με μείζονες επιδράσεις στη μακροοικονομία, που έχουν σχέση με τη φροντίδα υγείας, τις απώλειες σε επίπεδο παραγωγικότητας, τις απουσίες των ασθενών από την εργασία, και την ποιότητα ζωής.

Βασικά Αλλεργιογόνα

Οι πιο συχνές αιτίες αλλεργιών από τον περιβάλλοντα χώρο προέρχονται από την επαφή μας με τα παρακάτω τέσσερα βασικά αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα.

Ακάρεα Οικιακής Σκόνης (ΑΟΣ) Dermatophagoïdes pteronyssinus

Είναι η πιο διαδεδομένη πηγή αλλεργιογόνων εσωτερικού χώρου, που τα περιττώματα και τα νεκρά τους σώματα έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε τέσσερα βασικά αλλεργιογόνα, τα οποία προκαλούν, όλα, παραγωγή αντισωμάτων σχετικών ιδιαίτερα με το άσθμα. Αυτά βρίσκονται στην οικιακή σκόνη, στα στρώματα, στα σκεπάσματα, στα έπιπλα, στα χαλιά και στις κουρτίνες. Τα ΑΟΣ τρέφονται από απορριπτόμενα επιθήλια δέρματος και αυξάνονται πολύ σε υγρό και ζεστό περιβάλλον.

Τρίχες Κατοικίδιων Ζώων

Τα κύρια αλλεργιογόνα είναι πρωτεΐνες που εκκρίνονται από αδένες στο δέρμα των ζώων και απορρίπτονται με τα επιθήλια, καθώς και πρωτεΐνες στο σάλιο, οι οποίες κολλάνε στο τρίχωμα όταν τα ζώα γλείφονται.

Γύρη

Οι αλλεργίες από τη γύρη των φυτών οφείλονται σε δύο βασικά αλλεργιογόνα, τα οποία σχετίζονται με τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας.

Σπόρια Μούχλας

Οι αλλεργίες από τους μύκητες, και ιδιαίτερα από τα σπόρια της μούχλας που αναπτύσσονται σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, υγρασία και χαμηλή έκθεση στον ήλιο, επιδρούν ιδιαίτερα στο κατώτερο αναπνευστικό και σχετίζονται με τα συμπτώματα της πνευμονίτιδας.

Allerg-STOP Ιστορία

To Allerg-STOP είναι ένα καινοτόμο προϊόν, το οποίο δημιουργήθηκε εξαρχής για την εξουδετέρωση των αλλεργιογόνων από οικιακούς και κοινόχρηστους χώρους καθώς, τα τελευταία χρόνια, λόγω της αστυφιλίας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δημιουργήθηκαν νέες συνθήκες που συντέλεσαν στην υπέρμετρη αύξηση των αλλεργιογόνων όπως και στην πληθυσμιακή έκρηξη των αλλεργιών. Αρχικά κατασκευάστηκε με δραστικά ένζυμα παπάγιας, τα οποία  είναι παρόμοια με τα πεπτικά υγρά του στομάχου και διασπούν τα αλλεργιογόνα όπως το στομάχι την τροφή. Παρά το εξαιρετικό του αποτέλεσμα, είχε το μειονέκτημα της μικρής διάρκειας δράσης μετά την εφαρμογή του και, σε σημεία με συνεχή επιβάρυνση, έπρεπε να εφαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εξελίξαμε το προϊόν με στόχο να προσθέσουμε μεγαλύτερη διάρκεια αποτελέσματος και ευρύτερο πεδίο δράσης. Δημιουργήσαμε ένα νέο προϊόν με δραστική γερανιόλη και πατενταρισμένη τεχνολογία microsplitter.

Allerg-STOP Δράση

To Allerg-STOP είναι το μόνο απωθητικό βιοκτόνο που εξουδετερώνει τα αλλεργιογόνα φορτία  από τα περιττώματα και τα νεκρά πτώματα ακάρεων, τις τρίχες των ζώων,  τη γύρη από τα φυτά και τα σπόρια μούχλας, αποδημώντας με πρωτεόλυση τις πρωτεΐνες από τις οποίες αποτελούνται τα αλλεργιογόνα, μιμούμενο τη φύση, δηλαδή όπως το στομάχι μας τις τροφές, καθώς η καθαρή γερανιόλη που περιέχει σπάει την δομή των αλλεργιογόνων καθιστώντας τα αδρανή για το ανοσοποιητικό μας. Η γερανιόλη είναι δραστική για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (έως έξι μήνες) λόγω του υψηλού σημείου βρασμού της γερανιόλης (230ο). Ο μηχανισμός αυτός είναι παγκόσμια πατέντα του Allerg-STOP και έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο καινοτομίας  PULIRE, στην κατηγορία Καθαριότητα-Ποιότητα Ζωής,  το 2008.

Επιπλέον απωθεί αποτελεσματικά κοριούς και ψύλλους και ελέγχει τις αποικίες των ακάρεων λόγω της εν γένει απωθητικής ιδιότητας της γερανιόλης.

Allerg-STOP Συστατικά

Το Allerg-STOP περιέχει μόνο δραστική γερανιόλη, στην καθαρότερη μορφή της, χωρίς πρόσμιξη με σιτρονέλα ή άλλα έκδοχα, και δεν περιέχει εντομοκτόνο ή οποιαδήποτε άλλη δραστική ουσία.

Allerg-STOP Εφαρμογές

Το Allerg-STOP το εφαρμόζουμε σε χώρους και αντικείμενα όπου έχουμε μεγάλη συγκέντρωση αλλεργιογόνων. Το αντικείμενο με το μεγαλύτερο φορτίο είναι το στρώμα ύπνου διότι, λόγω της απολέπισης (φυσιολογικής διαδικασίας του οργανισμού μας), επιβαρύνεται με 2kg έως 3kg το χρόνο  απορριπτόμενα επιθήλια δέρματος, τα οποία είναι η βασική τροφή των ακάρεων, με αποτέλεσμα να δημιουργούν υπερπληθείς  αποικίες, ως βασική πηγή αλλεργιόνων. Άλλα αντικείμενα με σημαντικό φορτίο είναι τα έπιπλα, τα χαλιά, οι κουρτίνες, τα πορτ-μπεμπέ, τα μαξιλάρια, τα φίλτρα κλιματιστικών, τα λούτρινα παιχνίδια κ.ά.

Πληροφορίες προϊόντος

ΟνομασίαΟνομασία

Allerg-Stop Repellent

ΣύστασηΣύσταση

Γερανιόλη

ΣυσκευασίαΣυσκευασία

Μπουκάλι σε σπρέι

ΠιστοποίησηΠιστοποίηση

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διεθνείς διάκρισηΔιεθνείς διάκριση

1ο Βραβείο Pulire 2008 

ΧρώμαΧρώμα

Διαυγές

ΟσμήΟσμή

Γερανιόλης

Μεγέθη συσκευασίαςΜεγέθη συσκευασίας

500ml Οικογενειακό

250ml 2 στρώματα

100ml Travel size

Φράσεις ασφάλειας Φράσεις ασφάλειας

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα και τις οδηγίες χρήσης

Allerg-Stop Repellent